Als mens ben ik open, enthousiast, communicatief en gedreven. Betrokken bij de mensen om mij heen en geïnteresseerd in wat er om mij heen gebeurt.

profiel

Als interim-manager beschik ik over een combinatie van persoonlijke eigenschappen, een gedegen vakkennis, jarenlange ervaring en affiniteit met andere disciplines zoals IT en communicatie. Daardoor heb ik snel inzicht en overzicht en bevind ik mij in een spilpositie om samen met de betrokken partijen de gestelde opdracht succesvol uit te voeren. Uiteraard rekening houdend met  veelal complexe politieke en sociale factoren binnen organisaties. Door mijn open en communicatieve houding met oog voor interne verhoudingen ben ik in staat om draagvlak te creëren binnen alle geledingen van de organisatie.


Als vader is mijn kijk op het leven veranderd, waardoor ook de balans tussen werk en gezin is veranderd. Ik kies er bewust voor om vier dagen beschikbaar te zijn voor opdrachten en één dag per week de zorg voor mijn kinderen op mij te nemen. Naast een gezonde dochter heb ik een motorisch gehandicapte zoon die op alle gebieden hulp en veel aandacht nodig heeft.  Mede ingegeven door deze situatie kies ik ervoor om naast mijn werk als interim-manager ook maatschappelijk actief te zijn als vrijwilliger bij een belangenvereniging. Hiermee wil ik op mijn eigen manier in samenwerking met vele andere vrijwilligers een positieve bijdrage leveren aan de integratie en participatie van mensen met een beperking.

Als collega word ik gezien als een standvastige, stabiele factor.  Openstaand  voor andere meningen en zienswijze zonder daarbij te behalen doelen en het gewenste eindresultaat uit het oog te verliezen.