nevenfuncties

Medeoprichter en voorzitter Common Sense Committed Financials. Een netwerkvereniging van en voor zelfstandige financiële interim-managers.


Voorzitter van de werkgroep Cerebrale Parese van BOSK (belangenvereniging voor motorisch gehandicapten en hun ouders).


Initiator en medeoprichter van het project en stichting in oprichting “Parent 2 Parent” waarbij ouders van kinderen met speciale behoeften (beperkingen, chronisch ziek, terminaal etc.) ondersteuning krijgen van getrainde en ervaringsdeskundige ouders. Met dit initiatief maken we kans op de Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010.